Embassa't. 16, 17 i 18 de Maig 2025, Sabadell

POLÍTICA DE PRIVACITAT

De conformitat amb el Reglament Europeu de Privacitat 679/2016 i la Llei Orgànica 3/18 t’informem que les dades personals que has facilitat han passat a formar part d’un fitxer responsabilitat de Associació Juvenil Sabadell Sona Jove i que té per finalitat gestionar l’entrada o, en el seu cas, l’e-mailing publicitari. Les teves dades seran conservades mentre siguin necessàries per a gestionar la relació mentre estiguis donat d’alta. Pots exercir els teus drets d’accés, limitació, portabilitat, reclamació a l’autoritat Espanyola de Protecció de Dades, supressió o oblidament, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de dades o recepció d’e-mailing a l’e-mail info@embassat.com o al domicili situat a Carrer Sant Oleguer 112 Bis 1r de Sabadell.

E-MAILING PUBLICITARI

De conformitat amb el Reglament Europeu de Privacitat 679/2016 i la Llei Orgànica 3/18 t’informem que les dades personals que has facilitat han passat a formar part d’un fitxer responsabilitat de  Associació Juvenil Sabadell Sona Jove i que té per finalitat la segmentació de perfil i enviament de newsletter informativa que pot contenir aspectes publicitaris propis. Les teves dades seran conservades mentre estiguis donat d’alta a l’e-mailing. Pots exercir els teus drets d’accés, limitació, portabilitat, reclamació a l’autoritat Espanyola de Protecció de Dades, supressió o oblidament, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de dades o recepció d’e-mailing a l’e-mail info@embassat.com o al domicili situat a Carrer Sant Oleguer 112 Bis 1r de Sabadell. Donarem resposta a qualsevol petició.

GENERAL

De conformitat amb el Reglament Europeu de Privacitat 679/2016 i la Llei Orgànica 3/18 t’informem que les dades personals que has facilitat han passat a formar part d’un fitxer responsabilitat de Associació Juvenil Sabadell Sona Jove i que té per finalitats:

  • Si t’has donat d’alta a la newsletter, l’enviament de la mateixa. 
  • Si t’has donat d’alta a la plataforma, per gestionar l’accés i ús a la mateixa, per poder visualitzar continguts.

Les dades també seran tractades amb la finalitat de complir les obligacions generades (resolució d’incidències, atenció al consumidor, per temes de seguretat, etc…).

La legitimació del tractament es basa en el consentiment de l’interessat o en la relació precontractual o contractual. En determinats casos, per l’interés legítim, derivat de, per exemple, motius de seguretat.

Les teves dades seran conservades mentre siguin necessàries per a gestionar la relació, per acreditar la responsabilitat o mentre estiguis donat d’alta. Pots exercir els teus drets d’accés, limitació, portabilitat, reclamació a l’autoritat Espanyola de Protecció de Dades, supressió o oblidament, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de dades o recepció d’e-mailing a l’e-mail info@embassat.com o al domicili situat a Carrer Sant Oleguer 112 Bis 1r de Sabadell.

El destinatari de les dades és la companyia. Tenim tercers proveïdors (com hosting, e-mailing, etc…) que són encarregats del tractament. Nosaltres no tractem les dades de les targetes de crèdit o dèbit.

Els hàbits de navegació es regulen por la Política de Cookies.

L’usuari garanteix que les dades aportades són vertaderes, exactes, completes i actualitzades. Amb l’objectiui de que les dades que estiguin als nostres arxius, informàtics i/o en paper, sempre corresponen a la realitat, es tractaran de mantenir actualitzades. De manera que, a aquests efectes, l’Usuari haurà de realitzar les canvis, directament, quan així estigui habilitat o comuncant-se, per medi fefaent, a l’àrea o departament corresponent.

Amb l’objectiu de salvaguardar la seguretat de les teves dades personals, t’informem que la companyia a adoptat totes les mesures d’índole tècnica i organitzativa necessàries per a garantir la seguretat informàtic de les dades personals suministrades.