Embassa't. 16, 17 i 18 de Maig 2025, Sabadell

TERMES I CONDICIONS DE LA COMPRA D’ENTRADES

ACCÉS AL RECINTE 

Per entrar al recinte hauràs de mostrar la teva entrada que serà escanejada per a la seva verificació. Hauràs d’identificar-te amb DNI en el cas que l’organització ho sol·liciti.

L’Organització es reserva el dret d’admissió a l’esdeveniment. Tanmateix, l’exercici d’aquest no comportarà, en cap cas, la denegació d’accés al portador per raons de naixement, raça, sexe, religió, opinió, discapacitat, orientació sexual, identitat de gènere o qualsevol altra circumstància o condició personal o social.

A partir de les 01:00 no es podrà entrar al recinte si aquell mateix dia ja s’ha validat l’entrada.

Un cop adquirida l’entrada, només es podrà tramitar la devolució en cas de cancel·lació o canvi de dates del festival. Tot i que, es pot exercir el dret al desistiment durant 14 dies després de la compra de l’entrada. En cas de tramitar la devolució de l’entrada, la devolució serà del cost de l’entrada i les despeses de gestió. En cap cas inclourà l’import de l’hotel, vols, etc.  

El festival Embassa’t utilitza el sistema cashless com a únic sistema de pagament durant divendres 18 de maig i dissabte 19 maig. El sistema cashless consta d’una pulsera amb un xip NFC que et permetrà comprar begudes i menjar al recinte amb comoditat, seguretat i estalviant cues. La recàrrega de saldo a la pulsera es pot realitzar amb efectiu, tarjeta o online a varis punts del recinte. Una vegada finalitzat el festival podràs reclamar el saldo restant sense càrrec durant un període determinat. Consulta a la secció preguntes freqüents si tens més dubtes al voltant d’aquest sistema i a on i durant quant de temps disposes per reclamar el saldo remanent un cop ha acabat el festival.

Per accedir al recinte caldrà que totes les persones assistents compleixin els requisits establerts per les autoritats sanitàries en el moment de la celebració de l’esdeveniment.

L’aforament, l’organització i la disposició de les persones assistents a l’interior dels recintes atendrà en tot cas les indicacions i mesures establertes per les autoritats competents i per la normativa d’aplicació en aquesta matèria.

Sense perjudici de l’anterior, l’Usuari assumeix que l’assistència a l’esdeveniment objecte de l’Entrada comporta un risc d’exposició a la Covid-19, i en conseqüència, l’Usuari allibera de tota responsabilitat a la Promotora en cas d’un eventual contagi de Covid-19.

Si l’Usuari té qualsevol dubte sobre el seu estat de salut, no ha d’assistir a l’esdeveniment i ha d’actuar segons les indicacions dictades per les autoritats sanitàries. En el cas de presentar algun símptoma, del tipus que sigui, durant l’esdeveniment, la persona assistent ha de comunicar aquesta circumstància de manera immediata al personal de la Promotora o del tercer encarregat de l’organització de l’esdeveniment, qui té dissenyat un protocol per a actuar davant qualsevol incidència.

Les persones assistents hauran de respectar en tot moment el que es disposa en el present apartat, podent ser el seu incompliment motiu d’expulsió del recinte, sense donar dret a cap indemnització i sense perjudici de les responsabilitats administratives i/o penals que li puguin correspondre.

En cas de cancel·lació o canvi de dates de l’esdeveniment, el comprador podrà sol·licitar l’abonament en un termini no superior a 30 dies des de la comunicació pública del fet. Es considerarà motiu de cancel·lació la suspensió de més del 50% del programa. La suspensió es donarà per impossibilitat d’assistència de l’artista o artistes concertats per l’Organització. No es retornarà l’import de l’entrada en cas de cancel·lació del concert per causes de força major no imputables a l’Organització.

L’Organització no garanteix l’autenticitat de l’entrada si no s’ha adquirit en els punts de venda oficials i tampoc no assumeix cap responsabilitat en cas de pèrdua o robatori de la mateixa. 

El portador/a de l’entrada accepta que podrà aparèixer en imatges preses dins del recinte per a la seva posterior difusió informativa o promocional. Queden reservats tots els drets d’imatge i propietat intel·lectual. 

L’Organització es reserva el dret de modificar algun dels punts anteriors en benefici de l’usuari per qüestions ètiques i de satisfacció. 

Els menors de 16 anys no poden entrar sols i han d’estar acompanyats d’un pare/mare/tutor legal o persona autoritzada mentre estiguin dins el recinte del festival. El pare/mare/tutor legal o persona autoritzaada que els acompanyi haurà d’omplir la carta d’autorització i responsabilitat d’accés del menor i portar-la durant el festival. L’organització es reserva la facultat de solicitar la mencionada carta d’autorització en qualsevol moment. La carta d’autorització la podeu obtenir a https://drive.google.com/file/d/1VzUn3i3-7_UnP2eXBjkGBthwiOKIwL6Z/view.

Els menors d’edat podran accedir al recinte de l’Embassa’t, quedant en tot cas prohibit el consum d’alcohol i tabac i podent expulsar el menor que infringeixi aquestes prohibicions. L’organització del festival es reserva la facultat de sol·licitar el document nacional d’identitat o passaport que acreditin l´edat de l’assistent a l’entrada del recinte o posteriorment dins del mateix. Consulta les restriccions d’edat a cada esdeveniment ofert per l’Associació a la pàgina de compra d’entrades.

D’acord amb l’article 10 de la de la Llei 34/2002, del 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y el Comercio Electrónico (LSSICE), l’entitat organitzadora és Associació Juvenil Sabadell Sona Jove amb localització al Carrer Sant Oleguer 112 Bis 1r de Sabadell amb CIF G65098303.

Per a qualsevol consulta, podeu adreçar-vos via mail a: ticketing@embassat.com

PLATAFORMA DE RESOLUCIÓ DE LITIGIS EN LÍNIA

Si ha adquirit l’entrada del nostre esdeveniment online i en l’eventual cas que no hagi estat possible resoldre una incidència adreçant-vos al correu electrònic ticketing@embassat.com, de conformitat amb el que estableix l’article 14.1 del Reglament 524/2013, de 21 de maig de 2013, sobre resolució de litigis en línia en matèria de consum, us informem que vostè té la possibilitat de recórrer a una entitat de resolució alternativa de litigis en matèria de consum accessible a través de l’adreça https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage