Embassa't. 16, 17, 18 i 19 de Maig 2024, Sabadell

TERMES I CONDICIONS DE LA COMPRA D’ENTRADES

ACCÉS AL RECINTE 

Per entrar al recinte hauràs de mostrar la teva entrada que serà escanejada per a la seva verificació. Hauràs d’identificar-te amb DNI en el cas que l’organització ho sol·liciti.

Just abans d’entrar, si la situación ho requereix, al punt de verificació, l’Organització posarà a disposició del públic un dispositiu per facilitat el compliment de les mesures higièniques. Serà obligatòria la desinfecció mitjançant gel hidroalcohòlic i la presa de temperatura per a tots els assistents. Si la temperatura es igual o superior a 37,5º no es podrà entrar al recinte.

L’Organització es reserva el dret d’admissió a l’esdeveniment. Tanmateix, l’exercici d’aquest no comportarà, en cap cas, la denegació d’accés al portador per raons de naixement, raça, sexe, religió, opinió, discapacitat, orientació sexual, identitat de gènere o qualsevol altra circumstància o condició personal o social.

A partir de les 01:00 no es podrà entrar al recinte si aquell mateix dia ja s’ha validat l’entrada.

En cas de limitació de l’aforament del recinte a instància o recomanació de les institucions sanitàries, o altres organismes com a mesura respecte al Covid-19, l’Organització informarà com més aviat possible i retornarà, en el termini de 14 dies, l’import íntegre abonat. 

Un cop adquirida l’entrada, només es podrà tramitar la devolució en cas de cancel·lació o canvi de dates del festival. Tot i que, es pot exercir el dret al desistiment durant 14 dies després de la compra de l’entrada. En cas de tramitar la devolució de l’entrada, la devolució serà del cost de l’entrada i les despeses de gestió. En cap cas inclourà l’import de l’hotel, vols, etc.  

En cas de cancel·lació o canvi de dates de l’esdeveniment, el comprador podrà sol·licitar l’abonament en un termini no superior a 30 dies des de la comunicació pública del fet. Es considerarà motiu de cancel·lació la suspensió de més del 50% del programa. La suspensió es donarà per impossibilitat d’assistència de l’artista o artistes concertats per l’Organització. No es retornarà l’import de l’entrada en cas de cancel·lació del concert per causes de força major no imputables a l’Organització.

L’Organització no garanteix l’autenticitat de l’entrada si no s’ha adquirit en els punts de venda oficials i tampoc no assumeix cap responsabilitat en cas de pèrdua o robatori de la mateixa. 

El portador/a de l’entrada accepta que podrà aparèixer en imatges preses dins del recinte per a la seva posterior difusió informativa o promocional. Queden reservats tots els drets d’imatge i propietat intel·lectual. 

L’Organització es reserva el dret de modificar algun dels punts anteriors en benefici de l’usuari per qüestions ètiques i de satisfacció. 

El portador/a de l’entrada accepta i és coneixedor/a del context de pandèmia actual provocada per la Covid-19 i que accepta les circumstàncies i riscos que aquesta situació pot comportar durant el desenvolupament de l’activitat. Així mateix, entén que l’equip de dirigents i l’entitat organitzadora de l’activitat no són responsables de les contingències que puguin ocasionar-se en relació a la pandèmia durant l’activitat.  Accepta les mesures de prevenció general i actuacions necessàries que s’hagin de dur a terme si apareix un cas amb simptomatologia compatible amb la Covid-19 durant el desenvolupament de l’activitat. Que informarà a l’entitat organitzadora sobre qualsevol variació de l’estat de salut compatible amb la simptomatologia Covid-19 així com de l’aparició de qualsevol cas de Covid-19 en el seu entorn familiar.

Els menors de 16 anys no poden entrar sols i han d’estar acompanyats d’un pare/mare/tutor legal o persona autoritzada mentre estiguin dins el recinte del festival. El pare/mare/tutor legal o persona autoritzaada que els acompanyi haurà d’omplir la carta d’autorització i responsabilitat d’accés del menor i portar-la durant el festival. L’organització es reserva la facultat de solicitar la mencionada carta d’autorització en qualsevol moment. La carta d’autorització la podeu obtenir a https://drive.google.com/file/d/1PeVpyn7Y7Gqux2lVfFGr3ywoppihRcfE/view?usp=share_link.

Els menors d’edat podran accedir al recinte de l’Embassa’t, quedant en tot cas prohibit el consum d’alcohol i tabac i podent expulsar el menor que infringeixi aquestes prohibicions. L’organització del festival es reserva la facultat de sol·licitar el document nacional d’identitat o passaport que acreditin l´edat de l’assistent a l’entrada del recinte o posteriorment dins del mateix. Consulta les restriccions d’edat a cada esdeveniment ofert per l’Associació a la pàgina de compra d’entrades.

D’acord amb l’article 10 de la de la Llei 34/2002, del 11 de julio, de Serveis de la Sociedad de la Informació i el Comerç Electrònic (LSSICE), l’entitat organitzadora és Associació Juvenil Sabadell Sona Jove amb localització al Carrer Sant Oleguer 112 Bis 1r de Sabadell amb CIF G65098303.

Per a qualsevol consulta, podeu adreçar-vos via mail a: ticketing@embassat.com

PLATAFORMA DE RESOLUCIÓ DE LITIGIS EN LÍNIA

Si ha adquirit l’entrada del nostre esdeveniment online i en l’eventual cas que no hagi estat possible resoldre una incidència adreçant-vos al correu electrònic ticketing@embassat.com, de conformitat amb el que estableix l’article 14.1 del Reglament 524/2013, de 21 de maig de 2013, sobre resolució de litigis en línia en matèria de consum, us informem que vostè té la possibilitat de recórrer a una entitat de resolució alternativa de litigis en matèria de consum accessible a través de l’adreça https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage